చనిపోయేముందు ప్రియాంక రెడ్డికి , ఆమె సోదరికి మధ్య జరిగిన ఫోన్ సంభాషణ:

SMTV Desk 2019-11-29 17:23:55  

బాధితురాలు: పోయావా పాపా ఆఫీస్‌కి.

సోదరి: హా.

బాధితురాలు: నాదిప్పుడు అయిపోయింది. వచ్చినా ఇప్పుడు.

సోదరి: హా.

బాధితురాలు: మాట్లాడు.. కొంచెం సేపు మాట్లాడు.

సోదరి: ఏమైందే.

బాధితురాలు:మాట్లాడు పాపా నీకు తర్వాత చెప్తా.

సోదరి: యాక్సిడెంట్ అయిందా? చెప్పు.

బాధితురాలు:నాకు చాలా టెన్షన్ గా ఉందే.

సోదరి: యాక్సిడెంట్ అయిందా?

బాధితురాలు: అక్కడ ఎప్పుడూ బైక్ పెట్టి పోతానని చెప్పినా కదా. ఆ రోజు అక్కడ పెట్టిన, నిలబడ్డ. టోల్ కలెక్ట్ చేసేటాయన పిలిచి ఇక్కడ బైక్ పెట్టకండి మేడమ్, ఇంతకు ముందే పోలీసువాళ్లు తీసుకొనిపోయిన్రు అంటే.. ఇక్కడ ఔటర్ రింగ్ రోడ్ ఇంకొక దారి ఉంటుంది కదా, అక్కడ పెట్టాను. ఇప్పుడు దిగి వచ్చాను పాపా ఇక్కడికి. స్కూటీ పంక్చర్ అయింది.

సోదరి: మరి వదిలేసి రా. ఇంకేంటి?

బాధితురాలు: వదిలేస్తే ఎట్ల, మల్ల పొద్దున ఎవరు తీసుకొస్తరే?

సోదరి: ఇంక రేపొద్దున్న ఎవరినైనా తీసుకెళ్లి చేయించి తీసుకురావాలి.

బాధితురాలు: ఎవర్ని తీసుకెళ్లాలి?

సోదరి: మెకానిక్‌ని.

బాధితురాలు: మెకానిక్ నా?

సోదరి: అవును మెకానిక్‌ని. కొంచెం దూరం కూడా పోదానె పంక్చర్ అయితే? చూడాలి వస్తందేమో.

బాధితురాలు: వెనకాల టైర్.

సోదరి: నాకు తెలీదు కదా.

బాధితురాలు: అయితే.. చెప్తా విను. ఇక్కడొక లారీ ఉందే. అందులో జనాలు ఉన్నారు. అందులో ఒకాయన నేను చేయించుకొస్తా అని తీసుకొని పోయిండు స్కూటీ.

సోదరి: తీసుకురాలేదా మళ్లీ స్కూటీ?

బాధితురాలు: తీసుకొచ్చిండు. క్లోజ్ ఉంది షాప్ అని తీసుకొచ్చింది. మళ్లీ ఇంకో షాప్‌కు పోయి చేయించుకొస్తా అని తీసుకెళ్లిండు. భయం అయితాంది పాపా నాకు.

సోదరి: ఎవరూ లేరా అక్కడ?

బాధితురాలు: వెహికల్స్ ఉన్నాయి. టోల్ ఉంటాది చూడూ.. ఆడ. నేను వెళ్తా అంటే వద్దు నేనే వెళ్తా అని దెయ్యంలా వెంట పడిండు. వద్దు మధ్యలో ఆగిపోతోంది అన్నాడు. నాకు భయం అయితాంది పాపా.

సోదరి: ఎందుకు? ఏమైతుంది? ఉండు అక్కడ, టోల్ గేట్ దగ్గర.

బాధితురాలు:వాళ్లు బయటనే నిలబడిండ్రు.

సోదరి: ఎవరు?

బాధితురాలు: లారీస్ వాళ్లు.

సోదరి: నువ్వు, టోల్ గేట్ ఉంటుంది కదా.. అక్కడికి వెళ్లి నిలబడు.

బాధితురాలు: అక్కడకా? నువ్వు మాట్లాడు పాపా.. భయం అయితాంది.

సోదరి: టోల్ ప్లాజా దగ్గర ఇస్తారు కదా టికెట్లు.. అక్కడికెళ్లు, అక్కడికెళ్లి నిలబడు.

బాధితురాలు: వీళ్లేంటే.. సడెన్‌గా ఎవరూ కనిపస్తలేరు.

సోదరి: దెయ్యాల్లా ఈడనే ఉన్నరు అంతసేపు.

బాధితురాలు: కనిపించిన్రులే. నేను పోతున్నా పాపా.. ఎక్కి స్టార్ట్ చేసిన. కిందికొచ్చి.. మేడమ్ మేడమ్ టైర్ పంక్చర్ అయిందని. బస్టాండ్ వరకూ వెళ్లదా.. బస్టాండ్ దగ్గర షాప్ ఉంటదే, అక్కడ చేయించుకుంటా అంటే, లేదు మేడమ్ వద్దు మేడమ్ నేను చేయించుకొస్తా అని ఎవడో ఒక పిలగాడ్ని పంపించిండు. ఆ దెయ్యం పిలగాడు పోయిండు. ఉత్తగ వచ్చిండు. సర్లేండి మళ్లీ ఎక్కడో ఇంకొక షాప్ ఉందని చెప్పిండు. ఇంక లేట్ అవుతోంది నేను వెళ్తా అంటే.. లేదు మేడమ్, మధ్యలో ఆగిపోతే ఇబ్బంది అవుతుంది. కష్టం అవుతుందని దయ్యాల్లాగా నా వెంట పడిండ్రే.

సోదరి: నిజంగానే సడెన్‌గా మధ్యలో ఆగిపోతే అప్పుడేం చేస్తావ్?

బాధితురాలు: నాకు ఇక్కడ చాలా భయం అయితాంది.

సోదరి: టోల్ గేట్ దగ్గరకు వెళ్లి నిలబడు.

బాధితురాలు: ఆ టోల్ బూత్ దగ్గర ఏం నిలబడాలే. అందరూ నన్నే చూస్తారు. ఆడ నిలబడితే.

సోదరి: చూస్తే చూడనీ.. కాస్త జనాలైనా ఉంటారు కదా ఆడ.

బాధితురాలు: చాలా భయం అవుతోంది వాల్లను చూస్తుంటే.

సోదరి: టోల్ బూత్ దగ్గరకు వెళ్లు. వెల్లి ఆడ నిలబడు.

బాధితురాలు: ఏడుపొస్తోందే..

సోదరి: సరే, అంత లేటుగా వెళ్లడం అవసరమా.

బాధితురాలు: లేటు కాదే తల్లి.

సోదరి: సరేమరి. మళ్లీ చేస్తా.

బాధితురాలు: భయం అయితాంది పాపా. ఇంకా తీస్కరాలేదే.. దెయ్యం ముసుగోడు.

సోదరి: తీసుకొస్తడు లే.

బాధితురాలు: నాకు ఇక్కడ అస్సలు నిలబడాలనే లేదు.

సోదరి: వెళ్లు టోల్ గేట్ దగ్గరికి. టోల్ గేట్ దగ్గరికి వెళ్లి నిలబడు.

బాధితురాలు: అక్కడ నిలబడితే అందరూ చూస్తరు వచ్చేటోళ్లు.. పోయేటోళ్లు.

సోదరి: చూడనీ.

బాధితురాలు: నువ్వు కొంచేపు మాట్లాడు పాపా బైక్ వచ్చే వరకు. టెన్షన్ అయితాంది.

సోదరి: ఇంక బైక్ వచ్చే వరకు నేను ఇక్కడ కూసుని మాట్లాడుకుంటే, ఆళ్ళు ఏమనుకుంటారు?

బాధితురాలు: ఐదు నిమషాలు.. ఇట్ల చేసావేమే దెయ్యం పిల్ల నువ్వు? రోడ్డు మీద ఉంటే..

సోదరి: ఎగబడి ఎగబడి ఇంత రాత్రి పూట పోవడం అవసరమా మరి?

బాధితురాలు: మరి ఒక పనైపోయింది కదా పాపా నాకు.

సోదరి: పనైపోయిందంటే.. అంత ఇంపార్టెంటా? రేపు పోకూడదా?

బాధితురాలు: రేపు ఇన్‌స్పెక్షన్.. మీటింగ్ అని చెప్పిన్రు మాకు.

సోదరి: సరేలే మళ్లీ కొంచెంసేపైన తర్వాత చేస్తా.

బాధితురాలు: మళ్లీ ప్రతి సండేనో, మండేనో టెంపుల్‌కి తీసుకుపోతున్నారు. అస్సలు కుదురుతనే కుదురుతలేదు. నాకు వాళ్లను చూస్తుంటే చాలా భయంగా ఉందే.. ఈ దయ్యం పిల్లగాడు ఇంకా రాలేదు.

సోదరి: సరే కొంచెంసేపైన తర్వాత మళ్లీ చేస్తా.

బాధితురాలు: (ఏడుస్తూ..) ప్లీజ్ పాపా..

సోదరి: సరే కొంచెంసేపైన తర్వాత చేస్తా.