సోమావతి అమావాస్య రోజున ఇలా చేస్తే కాలసర్ప దోషాలు పోతాయి

SMTV Desk 2019-06-03 15:28:08  shivalayam ravi chettu,

సోమావతి అమావాస్య రోజున శివాలయాల్లో వుండే రావిచెట్టు వెంట 108 సార్లు ప్రదక్షిణలు చేస్తే జాతక దోషాలుండవని ఆధ్యాత్మిక పండితులు చెప్తున్నారు.
అంతేగాకుండా పితృదేవతలకు ఈ రోజున పిండప్రదానం చేయడం చేస్తే సంతృప్తి చెందుతారని..
తద్వారా మనకు మంచి చేస్తారని విశ్వాసం.
ఈ రోజున(3/6/2019) వివాహితులు, అవివాహితులు రావిచెట్టును 108 సార్లు ప్రదక్షిణలు చేయడం ద్వారా కోరుకున్న కోరికలను తీర్చుకోవచ్చునని పండితులు అంటున్నారు.
సోమవారం నాడు వచ్చే అమావాస్యకు ఎంతో ప్రాముఖ్యత వుంది.
ఆ రోజును సోమావతి అమావాస్య అని పిలుస్తారు. సోమావతి అమావాస్య రోజున ఉపవాసం చేసి రావి చెట్టుకు 108 సార్లు ప్రదక్షిణలు చేస్తే జాతకంలో వుండే సకల దోషాలు తొలగిపోతాయని విశ్వాసం.
సోమావతి అమావాస్య రోజున శివారాధన చేసి.. రావిచెట్టుకు ప్రదక్షిణలు చేసి..
సోమావతి కథను ఒకసారి గుర్తు చేసుకుని..
ఉపవాస దీక్షను తీసుకుంటే జాతక దోషాలు తొలగిపోతాయి....
ఈ అమావాస్యను మౌని అమావాస్య,
శని అమావాస్య అని కూడా పిలుస్తారు.
సోమాతి అమావాస్య రోజున రావిచెట్టును 108 సార్లు ప్రదక్షిణలు చేసేవారికి అష్టైశ్వర్యాలు సిద్ధిస్తాయి...
కాల సర్పదోషాలు తొలగిపోవాలంటే..
సోమాతి అమావాస్య రోజున రావిచెట్టును 108 సార్లు ప్రదక్షిణాలు చేసి నట్లయితే అంతా శుభం కలుగుతుంది