పొదుపు.. అదుపు చేయడం ఎలా...

SMTV Desk 2018-05-16 19:01:49  money savings, money savings tips, hyderabad, monthly salary

హైదరాబాద్, మే 15 : డబ్బులు ఖర్చు పెట్టడం అంటే చాలా సులువు. కానీ పొదుపు చేయడం చాలా కష్టం. కానీ కొన్ని పరిస్థితుల్లో నగదు అవసరం పడినప్పుడు సర్దుబాటు జరగదు. అందుకు సంపాదించే మొత్తంలో ఇంత అని పక్కన పెట్టడం అలవాటుగా మార్చుకోండి. ఆ తరవాత మిగిలిన దానికి అనుగుణంగానే మీ ఖర్చు ఉండాలి. మరో పనీ చేయొచ్చు. నెలజీతం చేతికి అందడానికి ముందే మీ ఖర్చుల వివరాలు పక్కాగా రాసుకోవాలి. వాడిన ప్రతిరూపాయినీ ఎందుకోసం ఉపయోగిస్తున్నారో కూడా ఓ చోట నమోదు చేసుకోండి. నెల తిరిగేసరికి...మీ ఖర్చులే కాదు వృథాపైనా అవగాహన వస్తుంది. అప్పుడే ఎక్కడ పొదుపు చేయాలో అర్థమవుతుంది. >> తీరిక ఉన్నా.. చేతినిండా డబ్బు ఉన్నా.. స్నేహితులతో కలిసి కొనుగోళ్లకు వెళ్లిపోతున్నారా. దానివల్ల ఖర్చు అదుపు తప్పుతుంది. అందుకే కొనుగోళ్లకు వెళ్లడానికి ముందే కచ్చితంగా మీ ప్రణాళిక ఎంతో నిర్ణయించుకోండి. >> ఏదైనా ఒక వస్తువు కొనుక్కోవాలనుకున్నప్పుడు క్రెడిట్‌ కార్డు ద్వారానో, వాయిదాల పద్ధతినో ఎంచుకోవడం బాగానే ఉంటుంది. దానికి బదులు డబ్బు పొదుపు చేసి అప్పుడు కొనండి. అదనపు భారం, రుసుములూ పడకుండా ఉంటాయి. ఖర్చూ అదుపు తప్పకుండా ఉంటుంది.