Posted on 2018-02-21 12:56:05
ఏపీ మంత్రివర్గ సమావేశం ప్రారంభ౦....

అమరావతి, ఫిబ్రవరి 21 : ఏపీ మంత్రివర్గ సమావేశం ప్రారంభమైంది. సచివాలయంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబా..