Posted on 2018-04-13 16:44:18
సింగపూర్ మంత్రితో చంద్రబాబు భేటీ..

సింగపూర్, ఏప్రిల్ 13: ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సింగపూర్ మంత్రి ఈశ్వరన్ తో భేటీ అ..