Posted on 2017-12-15 18:48:58
కేంద్ర గ్రంథాలయంలో అరుదైన గ్రంథాల ప్రదర్శన....

హైదరాబాద్, డిసెంబర్ 15 : రాష్ట్ర కేంద్ర గ్రంథాలయంలో అరుదైన గ్రంథాల ప్రదర్శన ఉంటుందని తెలంగ..