కేంద్ర ఎన్నికల చీఫ్ కమీషనర్ ఓపి. రావత్ 5 రాష్ట్రాల ఎన్నికల షెడ్యూల్ కొద్ది సేపటి క్రితం డిల్లీలో ప్రకటించారు. ఎన్నికల షెడ్యూల్. SMTV 24X7 News 24x7 Latest ap news|Latest news in hyderabad |24x7 Latest news Hyderabad

  ఎన్నికల షెడ్యూల్ ప్రకటించిన ఈసి

SMTV Desk 2018-10-07 10:19:15  elections commision , ravath,

కేంద్ర ఎన్నికల చీఫ్ కమీషనర్ ఓపి. రావత్ 5 రాష్ట్రాల ఎన్నికల షెడ్యూల్ కొద్ది సేపటి క్రితం డిల్లీలో ప్రకటించారు. ఎన్నికల షెడ్యూల్.