Posted on 2017-11-05 18:30:49
చలికాలంలో పెదవులు మృదువుగా ఉండాలంటే....

హైదరాబాద్, నవంబర్ 05: మీ పెదవులు చలికి పగలడం, చిట్లడం జరుగుతోందా..? పెదవులు మృదుత్వాన్ని కోల..