Posted on 2019-06-11 17:33:00
దాదాపు 600 వృక్ష జాతులు కనుమరగు!..

అభివృద్ధి దిశగా అడుగులు వేస్తున్న ప్రపంచంలో రాను రాను వృక్షజాతి అంతరిస్తోంది. ఇప్పటికి ..